Interpretació de les tarifes

 

Els preus que es mostren en aquesta página son P.V.P.

 

Privadesa de les seves dades

 

Les seves dades personals rebran el tracte que els correspon d’acord amb la llei de preotecció de dades, i en cap cas seran cedits a terceres parts per a cap tipus d’acció comercial o d’una altra naturalesa.

 

Fiança

 

Sol·licitarem un nombre de VISA en concepte de FIANÇA.

 

Horaris

 

L´entrada a l´allotjament serà entre les 17:00 h i les 19:00 h.
Es prega avisar si arriben amb retard.
Tel.(+34) 972 31 93 97

 

Anomalies i deficiències

 

Si a l’entrada al seu allojament detecta alguna anomalia o deficiència, haurà de ser comunicada en el transcurs de la primera hora per garantir la seva reparació u/o substitució el mateix dia. Si es requereix el servei tècnic no podrem garantir la seva solución el mateixo dia.

 

A la sortida

 

La sortida obligatòriament és a les 10:00 h del matí, es fara una revisió de l’allojament amb el personal de l’empresa. Haurà de quedar exempt d’escombraries, aliments, etc…

No hi haurà cap càrrec si l’allojament esta en les mateixes condicions que el dia de la seva entrega.

 

Capacitat màxima d’ocupants

 

L’ocupació de l’allojament per una quantitat de persones superior a la establerta en la reserva provocarà la immediata expulsió sense dret al reemborsament de l´import de la reserva.

 

Animals domèstics

 

Sempre que s´hagi contractat el suplement i responsabilitzant-se dels possibles desperfectes, la reparació quedaria a càrrec del contractant.

Si ocasiona algun tipus d´inconvenient greu per a la resta de comunitat podría ser motiu de cancel.lació de la contractació.

 

 

Normes de convivència

 

Els allotjaments integrats en una comunitat de veïns, estaran regits pel seu reglament de règim interior o estatuts comunitaris.
El contractant i tots els acompanyants es comprometen a respectar el descans dels seus veïns quedant rotundament prohibit excedir-se de les 24:00 h pel que fa a sorolls o qualsevol alteració que pugui ocasionar molèsties.

 

 

Condicions de cancel·lació

 

5 % de la paga i senyal per anul·lacions amb més de 30 dies d’antel·lació.

50 % de la paga i senyal per anul·lacions superiors a 7 dies.

100 % de la paga i senyal per anul·lacions inferiors a 7 dies.

 

Suplements

 

Tots els suplements hauran de ser contractats amb antelació al dia de la seva arribada.